fbpx

Laat ons weten waarom Miele voor jou de Best Brand Award winnaar is en maak kans op een Boost CX1

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Miele n.v.

 

De wedstrijd loopt af op 20 maart 2022 om 24u00. Deelnemen kan enkel via de wedstrijdpagina.

De wedstrijd verloopt als volgt:

  • Vertel waarom Miele voor jou de Best Brand Awards winnaar is (minimum 15 woorden).
  • De winnaars worden geselecteerd door een jury die werd samengesteld door de Organisator. De jury zal 3 deelnemers kiezen wiens antwoord op de wedstrijdvraag zij het best vinden en dit op basis van het criterium ‘originaliteit’. De jury kiest op volledig discretionaire wijze en deze keuze kan door de deelnemers niet worden betwist.
  • Miele contacteert de deelnemers ten laatste op 24/03/2022 via email in het kader van de wedstrijd.
  • De drie winnaars krijgen hun Boost CX1 opgestuurd via onze webshop, of kunnen hem afhalen in één van onze Miele Experience Centers.

Deze prijs kan niet worden omgeruild. Evenmin kan de tegenwaarde in geld worden uitbetaald. Miele België behoudt zich het recht de prijs te vervangen door een vergelijkbare prijs van dezelfde waarde, als bepaalde omstandigheden dat vereisen.

Elke deelnemer aanvaardt dat hij door Miele België wordt gecontacteerd op zijn e-mailadres indien hij als winnaar uit de bus komt. Miele België kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het doorgeven door de deelnemers van onjuiste persoonlijke gegevens. De e-mail-adressen, persoonlijke gegevens of fysieke postadressen van de deelnemers aan de wedstrijd en van de winnaars worden niet gepubliceerd, met uitzondering van de voornaam en naam. Iedere deelnemer wordt geacht de bepalingen van het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden. Op dit reglement wordt geenszins uitzonderingen toegestaan.

Miele België behoudt zich het recht voor de wedstrijd te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande verwittiging. Miele België kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van opschorting van de wedstrijd, noch voor problemen in verband met het overdragen, verzenden of ontvangen van e-mails.

Per persoon en diens domiciëring is één unieke deelname aan de wedstrijd toegelaten. Meerdere deelnames per persoon worden niet aanvaard.

Iedereen die op een rechtstreekse of onrechtstreekse manier heeft deelgenomen aan de creatie en/of actualisering van de wedstrijd mag zich niet inschrijven, noch eender welke prijs winnen. Dit verbod geldt ook voor alle familieleden van deze personen of voor de personen die gedomicilieerd zijn op hun privé-adres, alsook voor hun leveranciers van inhoud voor de wedstrijd en hun familieleden of personen gedomicilieerd op hun privé-adres.

Miele België kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van onmogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijd of de verbreking van de verbinding met de wedstrijdpagina’s om welke reden dan ook (informatica-uitrusting van de deelnemer, internetverbindingen, openbare lijnen of operatornetwerken). Miele België is niet verantwoordelijk voor mislukte pogingen om deel te nemen aan de wedstrijd. Miele België is niet verantwoordelijk voor gegevens die verloren gaan of beschadigd worden bij de overdracht ervan of achteraf, noch voor de ontoegankelijkheid van de wedstrijd wegens problemen bij de gegevensoverdracht.

Door dit reglement te aanvaarden, geef je toestemming om je antwoord als citaat met voornaam in te zetten in communicatie van Miele nv gedurende 5 jaar.

Alle klachten in verband met deze wedstrijd moeten worden ingediend via een mail naar info@miele.be