fbpx

Neem deel aan onze wedstrijd en maak kans op een cadeaubon voor een etentje bij Brasserie Julie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Miele n.v.

 

De wedstrijd loopt af op 8 mei 2022 om 23u59. Deelnemen kan enkel via dit wedstrijformulier.

De wedstrijd verloopt als volgt:

  • Vul het formulier in.
  • Maak een gok op de schiftingsvraag.
  • Miele contacteert de winnaar ten laatste op 17/05/2022 via email.

Deze prijs kan niet worden omgeruild. Evenmin kan de tegenwaarde in geld worden uitbetaald. Miele België behoudt zich het recht de prijs te vervangen door een vergelijkbare prijs van dezelfde waarde, als bepaalde omstandigheden dat vereisen.

Elke deelnemer aanvaardt dat hij door Miele België wordt gecontacteerd op zijn e-mailadres indien hij als winnaar uit de bus komt. Miele België kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het doorgeven door de deelnemers van onjuiste persoonlijke gegevens. De e-mail-adressen, persoonlijke gegevens of fysieke postadressen van de deelnemers aan de wedstrijd en van de winnaars worden niet gepubliceerd, met uitzondering van de voornaam en naam. Iedere deelnemer wordt geacht de bepalingen van het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden. Op dit reglement wordt geenszins uitzonderingen toegestaan.

Miele België behoudt zich het recht voor de wedstrijd te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande verwittiging. Miele België kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van opschorting van de wedstrijd, noch voor problemen in verband met het overdragen, verzenden of ontvangen van e-mails.

Per persoon en diens domiciëring is één unieke deelname aan de wedstrijd toegelaten. Meerdere deelnames per persoon worden niet aanvaard.

Iedereen die op een rechtstreekse of onrechtstreekse manier heeft deelgenomen aan de creatie en/of actualisering van de wedstrijd mag zich niet inschrijven, noch eender welke prijs winnen. Dit verbod geldt ook voor alle familieleden van deze personen of voor de personen die gedomicilieerd zijn op hun privé-adres, alsook voor hun leveranciers van inhoud voor de wedstrijd en hun familieleden of personen gedomicilieerd op hun privé-adres.

Miele België kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van onmogelijkheid om deel te nemen aan de wedstrijd of de verbreking van de verbinding met de wedstrijdpagina’s om welke reden dan ook (informatica-uitrusting van de deelnemer, internetverbindingen, openbare lijnen of operatornetwerken). Miele België is niet verantwoordelijk voor mislukte pogingen om deel te nemen aan de wedstrijd. Miele België is niet verantwoordelijk voor gegevens die verloren gaan of beschadigd worden bij de overdracht ervan of achteraf, noch voor de ontoegankelijkheid van de wedstrijd wegens problemen bij de gegevensoverdracht.

Alle klachten in verband met deze wedstrijd moeten worden ingediend via een mail naar info@miele.be